Πληροφορίες

Η Κρητική Παραδοσιακή τηλεόραση τώρα βρίσκεται στο διαδίκτυο. Συνδεθείτε καθημερινά για να βλέπετε απευθείας στον υπολογιστή σας, σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το προσωπικό μας αρχείο.

Για την προβολή σας επικοινωνήστε μαζί μας.